aptverti

aptverti
2 aptvérti, àptveria, aptvė́rė tr. 1. apimti (ranka, pirštais), apgniaužti: Obuolį ranka aptvérti Rtr. Jau savo kamuolį vos ranka aptvėrė, o ans kamuolys vis rastam didume liko LTsIV632. | refl. Rtr.sutalpinti: Upė Neckar į Reiną tekančioji, didei siaučia, negalėdama daugumą vandenių aptverti LC1883,2. 2. R, sugauti, suimti, areštuoti: Sugautas, aptvertas, pagriebtas kalinys R162, 214. 3. apsiausti: Visas [liepsnos] išsimušimas buvo aptvėręs tikt mažą vietą Gmž. 4. aprėpti: Jo pažintis daug àptveria, aptenka KII252. Vislab aptveriantì išmintis KI47. 5. protu suvokti, priimti, įsisąmoninti: Dievo kantrumas bei lengvybė ir jo kūdikiams neaptverama yra prš. | refl. tr.: Kaipo yra pasisavinamos gėrybės Christaus: tikra viera, kuria kiekvienas iš širdies išpažindamas tas gėrybes apsitvėrė MT34. \ tverti; aptverti; įsitverti; nutverti; patverti; pratverti; pritverti; sutverti; užtverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • aptverti — aptvérti vksm. Aptvėrė sklỹpą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptverti — 1 aptverti, àpveria, aptvėrė tr. 1. SD1115, SD221, H, R378, MŽ507, Sut, J, Š, LL125, NdŽ tvora apriboti, apsupti, apjuosti: Padrūtinu, aptveriu mūrais R55, MŽ74. Kampą aptverti, užtverti KI36. Sodybos aptvertos akmenine tvora, kiemai išgrįsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtverti — 1 užtverti, ùžtveria, užtvėrė tr. K, Š, Rtr, KŽ; SD1207, SD429, H, R375, MŽ503, Sut, N, M, LL125 1. DŽ padaryti, pastatyti (tvorą): Medžių skeltinių torą teip užtvers, ka tokie tarpeliai tebūtų, ka neišlįstų gyvolis Yl. Nu ežero toros neužtversi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvarstyti — 1 aptvarstyti K, J.Jabl, Rtr, NdŽ, KŽ; Q573, N, BzF191, M iter. 1 aptverti: 1. D.Pošk Kitą kartą laukai visi buvo aptvarstyti Gršl. Tam šitai numuke zgrebniai seniukai gyvena, aptvarstyta viskas, sutvarkyta Krž. | refl. K, KŽ, Krž: Mes iš visų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvartis — sm. (1) skepeta žaizdai aptverti, tvartis: Duok aptvartį pirštuo aptverti Kv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvėrimas — 1 aptvėrìmas sm. (2) DŽ1, aptvėrimas (1) KŽ 1. NdŽ → 1 aptverti 1: Aptvėrimas pylimais ŽŪŽ154. Šulinio aptvėrimu niekas nesirūpino P.Cvir. Pirkau vielų aptvėrimui Jrb. Penki šimtai litų kaštavo sodo aptvėrìmas Pc. Ta [naujoji] gyvenvietė tokia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutverti — 1 nutverti, nùtveria, nutvėrė tr. 1. Plt padaryti, pastatyti (tvorą): Brolis labai tvirtai ir gražiai tvorą nutvėrė NdŽ. Tvora po vienai linijai lygiai nutverta DrskŽ. Gražiai nū̃tvera toras, gali šauti viršūnėms – neužkliudysi Pvn. Tvorą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaptverti — 1 paaptverti, paàptveria, paaptvėrė (dial.) tr. visa aptverti: Visi laukai paaptvertì, kad gyvis neanlįst LzŽ. tverti; aptverti; paaptverti; atitverti; įtverti; ištverti; nutverti; patverti; pertverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertverti — 1 pertverti tr., pertverti Rtr; L 1. iš naujo daryti, statyti (tvorą): Jeigu teliukus suvaris, reiks pertvert tvoras Slm. 2. perdalijant padaryti, pastatyti (tvorą): Pertverta kaip ir tvorelė: vieniem pusė klėties ir kitiem Svn. 3. SD1142, SD294 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutverti — 1 sutverti, sùtveria, sutvėrė tr. KI312, K, Rtr, KŽ; N, M, L 1. padaryti, pastatyti (tvorą), užtverti: Ieškojau iš jų vyro, kuris padarytų aba sutvertų tvorą SPI128 129. 2. žr. 1 aptverti 1: Gegužinė vasarą būs lauke, sutvers beržais kame Lpl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”